ARCHICAD

ARCHICAD 23

Přepracovaný nástroj pro navrhování trámů a sloupů. ARCHICAD 23 umožňuje projektantům rychle vytvořit přesný konstrukční model, jenž je zdrojem výkazu výměr. Je jedno, zda se jedná o konstrukce z vyztuženého betonu, oceli, dřeva či kompozitů. Komplexní sloupy a zakřivené, šikmé a lité nosníky lze nastavit tak, aby splňovaly standardy 2D výkresů i vizualizací. Nosníky a sloupy lze v různých pohledech zobrazit prostřednictvím různých symbolů či různých nastavení zobrazení.

Některé novinky ARCHICADu 23

ARCHICAD 23 přichází se zcela novým nástrojem Prostup, který je určen pro modelování i koordinaci prostupů, nik a výklenků. Prostup lze umístit vodorovně, svisle i šikmo, napříč prvkem nebo skupinou prvků, skrze jedno či více podlaží. Prostupy jsou důležité pro koordinaci, protože mají stejnou důležitost z pohledu architekta, projektanta i specialisty, a musejí být zakresleny do jimi zpracovávané dokumentace. Prostupy lze díky novému nástroji modelovat, vykazovat, vykreslovat a sdílet prostřednictvím formátu IFC.

Díky přímému připojení jsou archicadovský BIM model i model Twinmotion synchronizovány v reálném čase, což umožňuje upravovat návrh a testovat různá řešení „za chodu“, protože všechny změny provedené v BIM programu jsou automaticky realizovány uvnitř Twinmotion. Všichni uživatelé komerčních verzí ARCHICADU 23 mají zdarma nárok na odpovídající počet licencí plně funkčního Twinmotion 2020. Takto získaná licence Twinmotion bude funkční do uvolnění další verze ARCHICADu.

Propojení ARCHICAD – Solibri zajišťuje rychlou a automatickou kontrolu projektu z hlediska kolizí a proveditelnosti. Aktualizovaný doplněk (add-on) automaticky detekuje a následně prověřuje ty konstrukce, které byly změněny, takže odezvy mezi ARCHICADem a Solibri jsou mnohem rychlejší. Týmová komunikace probíhá přes formát BCF (BIM Collaboration Format), který umožňuje ke zprávám přiřadit vazbu diskutovaných problémů s BIM modelem, resp. dokumentací.

Vazba Rhino–Grasshopper–ARCHICAD propojuje ty nejlepší programy ve svých oborech (obecné modelování, BIM projektování). Propojení zaručuje plynulý přechod od koncepčního návrhu k BIM projektu. Funkce „de-konstruktor“ umožňuje zpětné využití dat z ARCHICADu v prostředí Rhino-Grasshopper. Lze pracovat i s údaji, jako jsou rozměry parametrických profilů či souřadnice uzlů BREP geometrie. Výsledkem je, že projektant může provádět optimalizaci svého návrhu pomocí rozsáhlé sady specializovaných doplňků pro Grasshopper a Rhino.

ARCHICD 23 podporuje import i export formátu DGN v8 (nativní formát Bentley MicroStation). Dokumenty od správců sítí či geodetů jsou obvykle předávány projektantům právě ve formátu DGN. ARCHICAD 23 plně podporuje IFC4 Reference View (jeho nové entity a typy geometrie) a od sdružení buildingSMART získal certifikaci IFC4 Reference View Export.

ARCHICAD 23 dosahuje výrazně kratších odezev na příkazy než předchozí verze, dál zjednodušuje pracovní postupy a odstraňuje zbytečné prodlevy. ARCHICAD 23 dokázal zrychlit otevírání projektů, zmenšit data, zrychlit IFC export a import. Přeskakování mezi záložkami projektu je okamžité díky optimalizaci CPU multi-threading operací. Čas potřebný k přestavování modelu byl značně zkrácen tím, že program přepočítává pouze změněné konstrukce nikoli celý model. Nový dialog spouštění aplikace zobrazuje naposledy otevřené projekty. Více projektů lze spustit jedním kliknutím. Během načítání projektu se neobjevují žádná upozornění. Obsah jednotlivých záložek naznačují velké ikony.

ac23
ac23
artlantisstudio

KONTAKT

+420 777 200 411
+420 777 200 413

EMAIL

info@projektaa.cz

SEO
Copyright © Projekt AA - ing. Josef Neuwirth
Hlavní stránka | Archicad | Artlantis | Vizualizace | Cegra | Kontakt