ARCHICAD

ARCHICAD 22

NOVÝ LOP

Přepracovaný nástroj pro navrhování fasád, resp. lehkých obvodových plášťů, umožňuje tvůrčím způsobem vymodelovat a zdokumentovat opláštění budov tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky norem a předpisů. To lze díky uživatelsky nastavitelnému a na měřítku závislém zobrazení každého detailu. Výkaz prvků zahrnuje přesný výpis všech sloupků, trámků i doplňků. I tvarově sofistikovaná konstrukční řešení fasád lze BIM vymodelovat a zdokumentovat díky algoritmickému navrhování. Jako vzor schématu LOP lze použít libovolné uskupení 2D čar a to následně algoritmicky upravovat a díky skutečnosti, že propojení ARCHICAD-Rhino-Grasshopper ovládá i vnitřní parametry LOP.

Některé novinky ARCHICADu 22

ARCHICAD 22 umožňuje zadat vztahy mezi vnitřními parametry jednotlivých prvků k získání dalších informací, např. možný počet osob v budově při znalosti požadované plochy pro jednu osobu. Tato novinka výrazně prohlubuje informace získávané přímo z BIM modelu bez nutnosti ručního na chybu náchylného přepisování dat. Výsledky mohou být použity v ARCHICADu pro tagování nebo filtrování prvků a lze je zobrazit v libovolném výkresovém, tabulkovém nebo 3D výstupu. Hodnoty vlastností, které obsahují platnou adresu URL, se stanou aktivním hypertextovým odkazem v interaktivních tabulkách, což umožňuje rychlý přístup k připojeným webovým stránkám nebo online datům.

Přepracovaný editor profilů spojuje efektivitu parametrického navrhování s volností navrhování grafického. Profily stěn, nosníků a sloupů získaly „inteligenci“ díky možnosti parametrizace jejich hran. Lze tak odsadit jednu hranu nebo výběr hran profilu od jeho osy v Editoru profilů. Taková úprava se projeví u všech prvků s daným profilem. Nebo lze upravit jeden prvek graficky ve výkresu nebo dialogu nastavení prvku.

ARCHICAD 22 se zaměřil na to, aby zoomování a posunování velkých výkresů bylo plynulé a aby odezva programu byla rychlá. Vykreslování povrchových a řezových výplní je „akcelerováno grafickou kartou“. Využití vícejádrových procesorů zefektivňuje patentovaný algoritmus, který na pozadí předpočítává očekávané zobrazení. V prostředí OS Windows nabízejí monitory s ultra vysokým rozlišením (4K a 5K) mnohem ostřejší vykreslení detailů.

Uživatelsky vytvořená popiska. Lze vybrat jakoukoli kombinaci primitiv čáry (čára, oblouk, polyčára) a textový blok (včetně textů obsahujících autotext), vše uložit a následně používat jako popisku.

Nově schodiště umožňuje nastavení a zobrazení průchozí výšky, kterou je možné využít i při detekci kolizí. Díky novým možnostem úprav 2D symbolu schodiště je možné nastavit jeho symbol tak, aby odpovídal normám specifickým pro jednotlivé země. Nové možnosti dostupné pro šikmé zábradlí umožňují přesnější vytváření a dokumentaci BIM modelu.

ARCHICAD 22 vylepšil kvalitu a přesnost exportovaných komponent a vlastností materiálů do IFC2x3 a IFC4. To je důležité při zpracování výkazů prvků a výměr v případě, že je třeba vykázat údaje týkající se stavebních materiálů, jednotlivých vrstev sendvičových konstrukcí a částí komplexních profilů.

ac22
ac22
artlantisstudio

KONTAKT

+420 777 200 411
+420 777 200 413

EMAIL

info@projektaa.cz

SEO
Copyright © Projekt AA - ing. Josef Neuwirth
Hlavní stránka | Archicad | Artlantis | Vizualizace | Cegra | Kontakt